Lịch khai giảng tháng 9/2017

Trung tâm Anh ngữ PoPoDoo thông báo khai giảng các lớp học Tiếng anh trẻ em trong tháng 9/2017 với lịch cụ thể như sau:

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 9 /2017
 
Chi nhánh
Lớp học
Tuổi
Lịch học
Thời gian học
Khai giảng
Hoàng Ngân
Rainbow 26
7 - 9
T4 - T7
19h15 - 20h45
Tháng 9
PSE 18
3 - 6
T3 – T6
19h15 - 20h45
Tháng 9
Đà Nẵng 1
Kid 17
7 - 9
T5 - CN
T5: 17h30 - 19h
CN: 8h - 9h30
Tháng 9
A21
3 - 5
T7 - CN
9h30 - 11h
Tháng 9
Đà Nẵng 2
PSE
3 - 6
T6 - CN
17h45 - 19h15
Tháng 9
PoPoDoo 
7 - 9
T7 - CN
9h30 - 11h
Tháng 9
Đà Nẵng 3
PSE
3 - 6
T6 - CN
 17h45 - 19h15
Tháng 9
PoPoDoo 8
7 - 9
T3 - CN
T3: 17h30 - 19h
CN: 15h45 - 17h15
Tháng 9
Đà Nẵng 4
K11
3 - 6
T6 - CN
 17h45 - 19h15
Tháng 9
Sam 6 
7 - 9
T7 - CN
9h30 - 11h
Tháng 9
Đống Đa
Vi 10
7 - 9 T4 - T7
19h15 - 20h45
Update
Sunshine 11
3 - 5 T4 – T7 18h00 - 19h30 Update
Mỹ Đình
PoPoDoo 20
3 - 5
T4 - T7
17h45 - 19h15
Update
PoPoDoo 21 6 - 7 T4 - T7 17h45 - 19h15 Update
PoPoDoo 22 8 - 10 T4 - T7 17h45 - 19h15 Update
Panda 35 8 - 10 T3 - T6 17h45 - 19h15 Update
Panda 37
6 - 7
T3 - T6
17h45 - 19h15
Update
Panda 36
3 - 5
T3 - T6
17h45 - 19h15
Update
Panda 36
3 - 5
T3 - T6
19h30 - 21h
Update
Linh Đàm
PSE 16
3 - 5
T4 - CN
19h30 - 21h
Update
PSE 17 3 - 5 T2 - T5 19h30 - 21h Update
PoPoDoo 23 6 - 9 T4 - CN 17h45 - 19h15 Update
Cầu Diễn
PSE 6
3 - 5
T4 - T7
17h45 - 19h15
Update
ViViDoo 6
6 - 9
T5 - CN
19h30 - 21h
Update
Hai Bà Trưng
Rabit
4 - 6
T4 - T7
19h30 - 21h
Tháng 9
Singapore
8 - 10
T5 - CN
17h45 - 19h15
Tháng 9
Định Công
Kid 7
3 - 5
T4 - T7
17h45 - 19h15
Update
PoPoDoo 6
7 - 9
T4 - T7
19h30 - 21h
Update
Tô Hiệu
PoPoDoo 3
6 - 8
T4 - T7
17h45 - 19h15
Update
Spring 3
3 - 5
T7 - CN
10h - 11h30
Update
PSE 3
3 - 5
T5 - CN
19h30 - 21h
Update
Thái Bình PSE 1 3 - 6 T3 - T6 17h30 - 19h Update
PoPoDoo 1 7 - 8 T4 - T7 17h30 - 19h Update
PoPoDoo 2 9 - 15 T4 - T7 17h30 - 19h Update
 
Thái Nguyên Vi 4 3 - 5 T4 - T6 19h30 - 21h Update
P 7 7 - 9 T5 - CN 17h30 - 19h Update
P 4 10 - 15 T6 - CN
T6: 17h30 - 19h
CN: 15h30 - 17h
Update
Sông Công Vi 3 3 - 5 T3 - T6 19h30 - 21h Tháng 9
P 5 7 - 9 T4 - T7
T4: 19h30 - 21h
T7: 8h - 9h30
Update
PVi 2 3 - 5 T5 - CN
T5: 19h30 - 21h
CN: 8h - 9h30
Update