Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TUYỂN SINH

18/05/2024

Tham gia đội ngũ Chuyên viên Tư vấn tuyển sinh tại PoPoDoo Việt Nam - nơi Bạn được trao cơ hội để thể hiện bản thân, cơ hội để trở nên chuyên nghiệp và phát triển toàn diện thông qua các công việc phát huy đúng sở trường của bạn và các chương trình đào tạo bổ ích.

Chi tiết

TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TIẾNG ANH

18/05/2024

Tham gia đội ngũ Giáo viên tại PoPoDoo Việt Nam - nơi Bạn được trao cơ hội để thể hiện bản thân, cơ hội để trở nên chuyên nghiệp và phát triển toàn diện thông qua các công việc phát huy đúng sở trường của bạn và các chương trình đào tạo bổ ích.

Chi tiết

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN MARKETING ONLINE

13/04/2022

Tham gia đội ngũ Chuyên viên Marketing online tại PoPoDoo Việt Nam - nơi Bạn được trao cơ hội để thể hiện bản thân, cơ hội để trở nên chuyên nghiệp và phát triển toàn diện thông qua các công việc phát huy đúng sở trường của bạn và các chương trình đào tạo bổ ích.

Chi tiết

TUYỂN DỤNG PHỤ TRÁCH GIÁO VỤ

29/03/2022

Tham gia đội ngũ Giáo tại PoPoDoo Việt Nam - nơi Bạn được trao cơ hội để thể hiện bản thân, cơ hội để trở nên chuyên nghiệp và phát triển toàn diện thông qua các công việc phát huy đúng sở trường của bạn và các chương trình đào tạo bổ ích.

Chi tiết

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ/TUYỂN DỤNG

25/03/2022

Tham gia đội ngũ Chuyên viên Nhân sự/Tuyển dụng tại PoPoDoo Việt Nam - nơi Bạn được trao cơ hội để thể hiện bản thân, cơ hội để trở nên chuyên nghiệp và phát triển toàn diện thông qua các công việc phát huy đúng sở trường của bạn và các chương trình đào tạo bổ ích.

Chi tiết

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN DỊCH VỤ/CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

24/03/2022

Tham gia đội ngũ Chuyên viên Dịch vụ/Chăm sóc khách hàng tại PoPoDoo Việt Nam - nơi Bạn được trao cơ hội để thể hiện bản thân, cơ hội để trở nên chuyên nghiệp và phát triển toàn diện thông qua các công việc phát huy đúng sở trường của bạn và các chương trình đào tạo bổ ích.

Chi tiết