Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

03/12/2019

HỆ THỐNG GIÁO DỤC POPODOO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ 2020 CÁC VỊ TRÍ: • GIÁO VIÊN TIẾNG ANH (Fulltime/ Parttime) • TRỢ GIẢNG TIẾNG ANH (Parttime) • NHÂN VIÊN KINH DOANH TƯ VẤN – NHÂN SỰ NGUỒN (Ca sáng/chiều) • LỄ TÂN (Ca sáng/chiều)

Chi tiết

Tuyển dụng nhân viên Marketing Online

09/07/2019

Tuyển dụng nhân viên Marketing Online

Chi tiết

Tuyển dụng nhân viên Kinh Doanh Tư vấn (Nhân sự nguồn làm quản lý chi nhánh)

09/07/2019

Tuyển dụng nhân viên Kinh Doanh Tư vấn (Nhân sự nguồn làm quản lý chi nhánh)

Chi tiết

Tuyển dụng Content Creator

14/03/2019

Tuyển dụng Content Creator

Chi tiết