TOP 10 ĐỘI XUẤT SẮC NHẤT - VÒNG GIỚI THIỆU- SCHOLAR CHAMPIONSHIP 2023

𝐏𝐎𝐏𝐎𝐃𝐎𝐎 𝐄𝐍𝐆𝐋𝐈𝐒𝐇 𝐒𝐂𝐇𝐎𝐋𝐀𝐑 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒𝐇𝐈𝐏 𝟐𝟎𝟐𝟑

🏆 BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 𝐏𝐎𝐏𝐎𝐃𝐎𝐎 𝐄𝐍𝐆𝐋𝐈𝐒𝐇 𝐒𝐂𝐇𝐎𝐋𝐀𝐑 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒𝐇𝐈𝐏 𝟐𝟎𝟐𝟑 XIN CHÚC MỪNG TẤT CẢ CÁC ĐỘI THI TRÊN TOÀN QUỐC ĐÃ VƯỢT QUA VÒNG THI ĐẦU TIÊN - VÒNG GIỚI THIỆU.

️🏆 BAN TỔ CHỨC XIN CÔNG BỐ TOP 10 ĐỘI THI XUẤT SẮC NHẤT VÒNG GIỚI THIỆU Ở MỖI CẤP ĐỘ DO HỘI ĐỒNG CHUYÊN MÔN BÌNH CHỌN.

 ⭐️ “𝐼 𝑤𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑒𝑥𝑐𝑖𝑡𝑒𝑑 𝑎𝑛𝑑 𝑠𝑢𝑟𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒𝑑 𝑎𝑡 ℎ𝑜𝑤 𝑚𝑎𝑛𝑦 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑦 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜𝑠 𝑤𝑒𝑟𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑚𝑖𝑡𝑡𝑒𝑑 𝑎𝑛𝑑 ℎ𝑜𝑤 𝑤𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑎𝑐ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑤𝑎𝑠 𝑑𝑜𝑛𝑒. 𝐼 𝑎𝑚 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑙𝑦 𝑙𝑜𝑜𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑 𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜𝑢𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑎𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑆𝑒𝑚𝑖-𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑅𝑜𝑢𝑛𝑑, 𝑎𝑛𝑑 𝐼 ℎ𝑜𝑝𝑒 𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑒𝑡 𝑦𝑜𝑢 𝑎𝑙𝑙 𝑎𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙-𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 𝑖𝑛 𝐽𝑢𝑙𝑦. 𝐺𝑂𝑂𝐷 𝐿𝑈𝐶𝐾!” 

Đây chính là lời chia sẻ của thầy 𝐉𝐨𝐬𝐡𝐮𝐚 𝐋𝐚𝐮𝐬𝐛𝐞𝐫𝐠, đại diện giám khảo vòng giới thiệu của cuộc thi 𝐏𝐎𝐏𝐎𝐃𝐎𝐎 𝐄𝐍𝐆𝐋𝐈𝐒𝐇 𝐒𝐂𝐇𝐎𝐋𝐀𝐑 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒𝐇𝐈𝐏 𝟐𝟎𝟐𝟑 sau khi được xem những video dự thi vô cùng ấn tượng của các bạn từ khắp các chi nhánh PoPoDoo trên cả nước. Cùng theo dõi trong khuôn khổ vòng thi lần này, 30 điểm thưởng ưu tiên sẽ về tay những đội thi nào nhé!

❤️  Sau hơn 1 tháng phát động chương trình, PoPoDoo Việt Nam đã nhận được hàng nghìn clip dự thi và vô cùng tự hào khi nhìn thấy sự nỗ lực và thể hiện của các thí sinh. Sau thời gian chấm thi, 

Ban tổ chức vui mừng công bố danh sách TOP 10 vòng giới thiệu ở mỗi cấp độ 𝐃𝐨𝐨 𝐉𝐮𝐧𝐢𝐨𝐫𝐬 và 𝐃𝐨𝐨 𝐒𝐞𝐧𝐢𝐨𝐫𝐬 được bình chọn bởi hội đồng BGK. Ban tổ chức chúc mừng mỗi đội thi sẽ nhận được 30 điểm thưởng tích lũy (+ 𝟑𝟎 𝐩𝐨𝐢𝐧𝐭𝐬) khi bước chân vào vòng Chung Kết ngày 30/7.

❤️ Bên cạnh đó, PoPoDoo Việt Nam xin chúc mừng các đội thi nằm trong Top 3 và Top 5 đã CHIẾN THẮNG Ở CẤP CƠ SỞ và TẠI CÁC CỤM CHI NHÁNH! Các bạn đều sẽ nhận được 30 điểm thưởng tích lũy (+ 𝟑𝟎 𝐩𝐨𝐢𝐧𝐭𝐬) khi bước chân vào vòng Chung Kết ngày 30/7. Cụ thể bao gồm các chi nhánh sau: 

  - 𝐓𝐎𝐏 𝟑 đội thi chiến thắng ở hai cấp độ 𝐃𝐨𝐨 𝐉𝐮𝐧𝐢𝐨𝐫𝐬 - 𝐃𝐨𝐨 𝐒𝐞𝐧𝐢𝐨𝐫𝐬 tại cuộc thi cấp cơ sở ở các chi nhánh: Popodoo Thái Bình, Popodoo Tuyên Quang, Popodoo Smart English Thanh Hà, Popodoo Smart English Hải Dương

 -  𝐓𝐎𝐏 𝟓 đội thi chiến thắng ở hai cấp độ 𝐃𝐨𝐨 𝐉𝐮𝐧𝐢𝐨𝐫𝐬 - 𝐃𝐨𝐨 𝐒𝐞𝐧𝐢𝐨𝐫𝐬 tại cuộc thi vô địch cụm chi nhánh được tổ chức tại Trung Tâm Anh Ngữ PoPoDoo Đà Nẵng thành phố Đà Nẵng.

👉🏼 Lưu ý: Trong trường hợp điểm thưởng của các bạn tại cấp cơ sở trùng với điểm thưởng do hội đồng chuyên môn bình chọn, đội thi của bạn sẽ chỉ nhận được 30 điểm thưởng một lần duy nhất!

___________________
𝐏𝐎𝐏𝐎𝐃𝐎𝐎 𝐕𝐈𝐄𝐓𝐍𝐀𝐌
📍 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: 𝐩𝐨𝐩𝐨𝐝𝐨𝐨.𝐜𝐨𝐦.𝐯𝐧
☎️ 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟔𝟔𝟕𝟏𝟎𝟎𝟐𝟎
📢 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞: Youtube PoPoDoo