QUAN ĐIỂM GIÁO DỤC

Tầm quan trọng giáo dục từ sớm

06/01/2017

Giáo sư chuyên nghiên cứu về giáo dục từ trước tuổi đến lớp, Button L White thuộc trường đại học Havard- Mỹ đã viết một cuốn sách với tựa đề: "The new first three year of life" nhấn mạnh hai quan điểm quan trọng nhất trong quá trình giáo dục ngôn ngữ từ sớm cho trẻ .

Chi tiết