6 LÝ DO CHỌN POPODOO

01
15 năm kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh mầm non, Tiểu học tại Việt Nam
15 năm kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh mầm non, Tiểu học  tại Việt Nam
02
Chương trình Tiếng anh chuyên biệt đầu tiên cho trẻ 3-15 tuổi
Chương trình Tiếng anh chuyên biệt đầu tiên cho trẻ 3-15 tuổi
03
Môi trường học tiếng anh hàng ngày đa phương tiện "Hear, Say, See, Do"
Môi trường học tiếng anh hàng ngày đa phương tiện "Hear, Say, See, Do"
04
100% giảng dạy theo tiêu chuẩn quốc tế, tổ chức thi và lấy chứng chỉ Cambridge
100%  giảng dạy theo tiêu chuẩn quốc tế, tổ chức thi và lấy chứng chỉ Cambridge
05
Hệ thống giáo trình, phương pháp giảng dạy, cơ sở vật chất tiêu chuẩn dành riêng cho trẻ em
Hệ thống giáo trình, phương pháp giảng dạy, cơ sở vật chất tiêu chuẩn dành riêng cho trẻ em
06
100% giáo viên nước ngoài, Việt Nam đạt tiêu chuẩn sư phạm, trẻ trung, nhiệt tình, năng động, yêu trẻ và hiểu trẻ
100% giáo viên nước ngoài, Việt Nam đạt tiêu chuẩn sư phạm,  trẻ trung, nhiệt tình, năng động, yêu trẻ và hiểu trẻ