Lịch khai giảng tháng 10/2018

Trung tâm Anh ngữ PoPoDoo thông báo khai giảng các lớp học Tiếng anh trẻ em trong tháng 10/2018 với lịch cụ thể như sau:

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 10/2018
  1. Tiếng Anh Mầm Non (3 - 5 tuổi)

Chi nhánh
Lớp học
Lịch học
Thời gian học
Hoàng Ngân
PSE 22
T5 – CN
19h - 20h45
PSE 23 T4 - T7 19h30 - 21h
PPD  T4 - T7 17h45 - 19h15
Đà Nẵng 1
Kid 4
T3 - T5
17h45 - 19h15
Đà Nẵng 2
PSE
T4 - CN
T4: 19h30 - 21h
CN: 9h30 - 11h
Đà Nẵng 3
Kid 16
T3 - T7
19h30 - 21h
Đà Nẵng 4
ViViDoo 1
T5 - CN

17h30 - 19h

Đà Nẵng 5 PSE T5 - CN 17h30 - 19h
Đống Đa
Bambi
T5 - CN 17h45 - 19h15
Mỹ Đình
PSE
T4 - T7
T3 – T6
17h45 - 19h15
PSE T5 - CN

17h30 - 19h

Linh Đàm
PSE 21 T4 - CN 19h30 - 21h
Cầu Diễn
PSE
T4 - T7
17h45 - 19h15
Hai Bà Trưng
Kid 8
T5 - CN
19h - 20h30
Kid 7 T3 - T6 19h30 - 21h
Định Công
Kid 15
T3 - T6
19h30 - 21h
Tô Hiệu
PSE 6
T3 - T6
19h30 - 21h
Thái Bình Kids 4 T4 - T7 17h30 - 19h
Sông Công V 5 T3 - T7

T3: 19h30 - 21h

T7: 15h30 - 17h

Mighty Brains T7 - CN 8h - 9h30
Thái Nguyên V 15 T3 - T5 17h30 - 19h
V 11 T3 - T5 17h30 - 19h
V 14 T5 - CN

T3: 19h30 - 21h

CN: 9h30 - 11h

Mighty Brains T4 - CN

T4: 19h30 - 21h

CN: 8h - 9h30

 

2. Tiếng Anh Tiểu Học (6 - 10 tuổi)

 

Chi nhánh
Lớp học
Tuổi
Lịch học
Thời gian học
Hoàng Ngân
PPD  6 - 8 T4 - T7 17h45 - 19h15
PPD 

6 - 8 

8 - 10

T4 - T7

T5 – CN

T3 – T6

17h45 - 19h15
PPD  

 

6 - 8 

8 - 10

T4 - T7

T5 – CN

T3 – T6

19h30 - 21h
Đà Nẵng 1
A6
6 - 9
T7 - CN
 9h30 - 11h
Đà Nẵng 2
PoPoDoo 
6 - 9
T7 - CN
 8h - 9h30
Đà Nẵng 3
Po 11
6 - 9
T7 - CN
  15h45 - 17h15
Đà Nẵng 4
Sam 14
6 - 9
T7 - CN
 9h30 - 11h
Đà Nẵng 5 PoPoDoo  6 - 9 T7 - CN

 8h - 9h30

Đống Đa
Dumbo
2012 - 2013

T4 – T7

T4: 18h30-20h

T7: 16h-17h30

Mỹ Đình
PSE 6 - 7

T3 – T6

17h45 - 19h15
PPD 

7 -  10 

T4 - T7

T5 – CN

T3 – T6

17h45 - 19h15
PPD  

7 - 10

T4 - T7

T5 – CN

T3 – T6

19h30 - 21h
Linh Đàm
PoPoDoo 30 6 - 8 T3 - T6 17h30 - 19h00
Cầu Diễn
PoPoDoo 6 - 9 T5 - CN 17h45 - 19h15
Hai Bà Trưng
PoPoDoo 6 - 9 T3 - T6 17h45 - 19h15
Định Công
ViViDoo 4
7 - 9
T4 - T7
19h30 - 21h
Tô Hiệu
PoPoDoo 3
6 - 8
T4 - T7
17h45 - 19h15
Thái Bình Po 5 7 - 8 T2 - T5 17h30 - 19h
Sông Công P 4 7 - 8 T4 - T7 17h30 - 19h
P 7 2011 T4 - T7 17h30 - 19h
Thái Nguyên P 8 2011 T3 - T5 17h30 - 19h

 

2. Tiếng Anh Thiếu Niên (11 - 15 tuổi)

Chi nhánh
Lớp học
Lịch học
Thời gian học
Hoàng Ngân
PPD 

T4 - T7

T5 – CN

T3 – T6

17h45 - 19h15
PPD  

T4 - T7

T5 – CN

T3 – T6

19h30 - 21h
Đống Đa
PoPoDoo 

T4 – T7

T3 - T6

17h45 - 19h15
Mỹ Đình
PPD 

T4 - T7

T5 – CN

T3 – T6

17h45 - 19h15
PPD  

T4 - T7

T5 – CN

T3 – T6

19h30 - 21h
Sông Công P 1 T4 - CN

T4:17h30 - 19h

CN: 15h30 - 17h

Thái Nguyên P4 T4 - T6 17h30 - 19h