Hệ thống chi nhánh

/Uploads/images/Christmas%202013/trang%20thai%205.png

PoPoDoo Ngũ Hành Sơn

1. Địa chỉ: Số 29 Bùi Tá Hán, P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng. 

2. Thông tin liên hệ:
+ Tel0236.3885567
+ Fb: https://fb.com/PPD-DaNang7 

 

Flat SH1 Flat SH1 Flat SH1 Flat SH1 Flat SH1 Flat SH1 Flat SH1 Flat SH1 Flat SH1 Flat SH1 Flat SH1 Flat SH1 Flat SH1 Flat SH1 Flat SH1 Flat SH1 Flat SH1 Flat SH1 Flat SH1 Flat SH1 Flat SH1 Flat SH1 Flat SH1 Flat SH1 Flat SH1 Flat SH1 Flat SH1 Flat SH1 Flat SH1 Flat SH1 Flat SH1 Flat SH1 Flat SH1 Flat SH1 Flat SH1 Flat SH1 Flat SH1 Flat SH1 Flat SH1 Flat SH1 Flat SH1 Flat SH1 Flat SH1 Flat SH1 Flat SH1 Flat SH1 Flat SH1 Flat SH1 Flat SH1 Flat SH1 Flat SH1 Flat SH1 Flat SH1 Flat SH1 Flat SH1 Flat SH1 Flat SH1 Flat SH1 Flat SH1 Flat SH1 Flat SH1 Flat SH1 Flat SH1 Flat SH1

Đà Nẵng

 • PoPoDoo Ngũ Hành Sơn - Chi tiết

  1. Địa chỉ: Số 29 Bùi Tá Hán, P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng. 

  2. Thông tin liên hệ:
  + Tel0236.3885567
  + Fb: https://fb.com/PPD-DaNang7 

   

 • PoPoDoo Hòa Xuân - Chi tiết

  1. Địa chỉ: Số 330 Bùi Trang Chước, P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

  2. Thông tin liên hệ:
  + Tel: 02363.675.567 - 0935.766.468
  + Fbhttps://fb.com/PPD-DaNang6

 • PoPoDoo Hòa Khánh - Chi tiết

  1. Địa chỉ: Lô 3 - số 173 Nguyễn Lương Bằng, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

  2. Thông tin liên hệ:
  + Tel0236.3676567 - 0905051883
  + Fbhttps://fb.com/PPD-DaNang5

 • PoPoDoo Lý Thái Tông - Chi tiết

  1. Địa chỉ: Số 282 Lý Thái Tông, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

  2. Thông tin liên hệ:
  + Tel: 02363.722.567 - 0905502618
  + Fbhttps://fb.com/PPD-DaNang4 

   

 • PoPoDoo Sơn Trà - Chi tiết

  1. Địa chỉ: Số 63 Khúc Hạo, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

  2. Thông tin liên hệ:
  + Tel0236.3840879
  + Fbhttps://fb.com/PPD-DaNang3

   

 • PoPoDoo Phan Đăng Lưu - Chi tiết

  1. Địa chỉ: Số 229 Phan Đăng Lưu, P. Hòa Cường Bắc,  Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

  2. Thông tin liên hệ:
  + Tel0236.3551345
  + Fbhttps://fb.com/PPD-DaNang2

 • PoPoDoo Chi Lăng - Chi tiết

  1. Địa chỉ: Số 36 Chi Lăng, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

  2. Thông tin liên hệ:
  + Tel: 0236.3822567
  + Fbhttps://fb.com/PPD-DaNang1