Lịch khai giảng tháng 3/2018

Trung tâm Anh ngữ PoPoDoo thông báo khai giảng các lớp học Tiếng anh trẻ em trong tháng 3/2018 với lịch cụ thể như sau:

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 3/2018
 
Chi nhánh
Lớp học
Tuổi
Lịch học
Thời gian học
Khai giảng
Hoàng Ngân
Rainbow 28
7 - 9
T5 - CN
17h30 - 19h
Update
PSE 20
3 - 6
T4 – T7
17h45 - 19h15
Tháng 3
Đà Nẵng 1
Kid 20
3 - 5
T5 - T7
19h30 - 21h
Update
A23
7 - 9
T7 - CN
8h - 9h30
Update
Đà Nẵng 2
PSE
3 - 6
T3 - T5
19h30 - 21h
Update
PoPoDoo 
7 - 9
T7 - CN
15h45 - 17h15
Update
Đà Nẵng 3
Po 11
7 - 9
T7 - CN
  9h30- 11h
Update
Kid 14
3 - 6
T3 - T5
17h45 - 19h15
Update
Đà Nẵng 4
K14
3 - 6
T5 - T7

17h30 - 19h

Update
Sam 9
7 - 9
T7 - CN
 8h - 9h30
Update
Đống Đa
Po12
7 - 9 T4 - T7 18h00 - 19h30 Tháng 3
Vi 2
3 - 5 T4 – T7 18h00 - 19h30 Tháng 3
Mỹ Đình
PoPoDoo 23
3 - 5
T4 - T7
17h45 - 19h15
Update
PoPoDoo 24 6 - 7 T4 - T7 17h45 - 19h15 Update
PoPoDoo 25 8 - 10 T4 - T7 17h45 - 19h15 Update
Linh Đàm
PSE 17
3 - 5
T3 - CN
19h30 - 21h
Update
PoPoDoo 25 6 - 9 T4 - CN 17h45 - 19h15 Update
Cầu Diễn
PSE 6
3 - 5
T4 - T7
17h45 - 19h15
Update
ViViDoo 6
6 - 9
T5 - CN
19h30 - 21h
Update
Hai Bà Trưng
Tokyo
3 - 5
T5 - CN
17h30 - 19h
Update
Kids 6
6 - 9
T5 - CN
19h30 - 21h
Update
Định Công
Kid 10
3 - 5
T4 - T7
19h30 - 21h
Tháng 3
PoPoDoo 5
7 - 9
T4 - T7
19h30 - 21h
Update
Tô Hiệu
PoPoDoo 3
6 - 8
T4 - T7
17h45 - 19h15
Update
Spring 3
3 - 5
T7 - CN
10h - 11h30
Update
PSE 3
3 - 5
T5 - CN
19h30 - 21h
Update
Thái Bình Apple 4 3 - 6 T3 - T6 17h30 - 19h Update
Apple 5 3 - 6 T5 - CN 17h30 - 19h Update
PoPoDoo 5 7 - 9  T4 - T7 17h30 - 19h Update
PoPoDoo 6 10 - 15 T5 - CN 17h30 - 19h Update
Thái Nguyên Vi 11 5 -  T3 - T5 17h30 - 19h Update
P 7 8 - 10 T5 - CN 17h30 - 19h Update
P 4 9 - 12 T4 - T6
17h30 - 19h
Update
Sông Công Vi 3 3 - 6 T7 - CN 9h30 - 11h Update
P 5 8 - 9 T4 - T7
T4: 19h30 - 21h
T7: 8h - 9h30
Update
P 4 7 - 8 T4 - T7 17h30 - 19h Update
P 2 9 - 10 T3 - T7
T3: 17h30 - 19h
T7: 15h30 - 17h
Update

 


LÌ XÌ MAY MẮN: #GIẢM #1500K, #1000K, #500K, #300K HỌC PHÍ

CHỈ CẦN BỐC THĂM CHẮC CHẮN CÓ QUÀ

CHỈ ÁP DỤNG TRONG 10 NGÀY: 01/03/2018 - 10/03/2018

-------------------------------------------

Cùng PoPoDoo English chào đón năm mới Mậu Tuất may mắn và thịnh vượng với chương trình POPODOO LÌ XÌ HẬU TẾT:


Hãy đăng ký ngay từ hôm nay để nhận lì xì may mắn cùng PoPoDoo nhé!

Hoặc gọi ngay Hotline : 0966 710020