Lịch khai giảng tháng 12/2017

Trung tâm Anh ngữ PoPoDoo thông báo khai giảng các lớp học Tiếng anh trẻ em trong tháng 12/2017 với lịch cụ thể như sau:

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 12 /2017
 
Chi nhánh
Lớp học
Tuổi
Lịch học
Thời gian học
Khai giảng
Hoàng Ngân
Rainbow 27
7 - 9
T5 - CN
17h30 - 19h
Tháng 11
PSE 18
3 - 6
T5 – CN
T5: 19h30 - 21h
CN: 8h30 - 10h
Tháng 11
Đà Nẵng 1
Kid 19
3 - 5
T4 - T7
17h45 - 19h15
Update
A23
7 - 9
T7 - CN
8h - 9h30
Update
Đà Nẵng 2
PSE
3 - 6
T3 - T7
17h45 - 19h15
Update
PoPoDoo 
7 - 9
T7 - CN
8h - 9h30 
Update
Đà Nẵng 3
Po 10
7 - 9
T7 - CN
 8h - 9h30 
Update
Kid 13
3 - 6
T3 - T5
17h45 - 19h15
Update
Đà Nẵng 4
K13
3 - 6
T6 - CN

19h15 - 20h45

Update
Sam 8
7 - 9
T7 - CN
 8h - 9h30
Update
Đống Đa
Vi 11
7 - 9 T5 - CN 17h45 - 19h15 Update
Sunshine 11
3 - 5 T4 – T7 18h00 - 19h30 Update
Mỹ Đình
PoPoDoo 23
3 - 5
T4 - T7
17h45 - 19h15
Tháng 12
PoPoDoo 24 6 - 7 T4 - T7 17h45 - 19h15 Tháng 12
PoPoDoo 25 8 - 10 T4 - T7 17h45 - 19h15 Tháng 12
Panda 38 8 - 10 T3 - T6 17h45 - 19h15 Tháng 12
Panda 39
6 - 7
T3 - T6
17h45 - 19h15
Tháng 12
Panda 40
3 - 5
T3 - T6
17h45 - 19h15
Tháng 12
Panda 41
3 - 5
T3 - T6
19h30 - 21h
Tháng 12
Linh Đàm
PSE 17
3 - 5
T3 - CN
19h30 - 21h
Update
PoPoDoo 24 6 - 9 T3 - CN 17h45 - 19h15 Update
Cầu Diễn
PSE 6
3 - 5
T4 - T7
17h45 - 19h15
Update
ViViDoo 6
6 - 9
T5 - CN
19h30 - 21h
Update
Hai Bà Trưng
Paris
4 - 6
T4 - T7
19h30 - 21h
Update
Rabbit
3 - 6 
T4 - T7
19h30 - 21h
Update
Mighty Brains  4 - 6 T7 - CN 9h - 10h30 Update
Định Công
Kid 8
3 - 5
T3 - T6
19h30 - 21h
Tháng 12
PoPoDoo 7
7 - 9
T4 - T7
19h30 - 21h
Tháng 12
Tô Hiệu
PoPoDoo 3
6 - 8
T4 - T7
17h45 - 19h15
Update
Spring 3
3 - 5
T7 - CN
10h - 11h30
Update
PSE 3
3 - 5
T5 - CN
19h30 - 21h
Update
Thái Bình PSE 2 3 - 6 T5 - CN 17h30 - 19h Update
PoPoDoo 3 7 - 9 T3 - T6 17h30 - 19h Update
PoPoDoo 4 10 - 15 T4 - T7 17h30 - 19h Update
 
Thái Nguyên Vi 4 3 - 5 T4 - T6 19h30 - 21h Update
P 7 7 - 9 T5 - CN 17h30 - 19h Update
P 4 10 - 15 T6 - CN
T6: 17h30 - 19h
CN: 15h30 - 17h
Update
Sông Công Vi 3 3 - 5 T3 - T6 19h30 - 21h Update
P 5 7 - 9 T4 - T7
T4: 19h30 - 21h
T7: 8h - 9h30
Update
Vi 2 3 - 5 T5 - CN
T5: 19h30 - 21h
CN: 8h - 9h30
Update