Lịch khai giảng 2/2016

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 2/2016

Chi nhánh

Lớp học

Tuổi

Lịch học

Thời gian học

Khai giảng

Hoàng Ngân

PSE 7

3 - 5

T7 – CN

8h30 - 10h

Tháng 2

PSE 6

3 - 5

T5 – CN

19h15 - 20h45

Update

Rainbow 15

6 - 8

T4 – T7

19h30 - 21h

Tháng 2

Hải Phòng

PoPoKid 32

3 - 5

T3 – T6

17h30 - 19h

Update

ViViDoo 40

5 - 6

T7 - CN

9h - 10h30

Update

Win 34

7 - 9

T4 - T7

19h30 - 21h

Update

Đà Nẵng 1

Kid 6

3 - 6

T4 - T7

17h45 - 19h15

Update

A16

7 - 9

T7 - CN

9h30-11h

Update

Đà Nẵng 2

PSE E

3 - 6

T6 - CN

17h45 - 19h15

Update

Popodoo N

7 - 9

T4 - T6

17h30 - 19h

Update

Popodoo O

7 - 9

T7 - CN

15h45 - 17h15

Update

Đống Đa

Aloha 8

7 - 9 T4 - CN

T4: 19h30 - 21h

CN: 15h45-17h15

Update

Sunshine 6

3 - 5 T4 – T7

T4: 19h30 - 21h

T7: 9h30-11h

Update

Mỹ Đình

PSE 7

3 - 6

T3 - T6

17h30 - 19h

Update

Panda 22

7 - 9

T3 - T6

19h30 - 21h

Update

Linh Đàm

Liverpool

7 - 9

T4 - CN

17h30 - 19h

Tháng 2

PSE 9

3 - 5

T3 - T6

19h30 - 21h

Tháng 2

 


POPODOO ENGLISH CENTER