THỜI KHÓA BIỂU VÀ LỊCH KHAI GIẢNG

Lịch khai giảng tháng 1/2018

06/01/2018

Lịch khai giảng tháng 1/2018

Chi tiết

Lịch khai giảng tháng 12/2017

02/12/2017

Lịch khai giảng tháng 12/2017

Chi tiết

Lịch khai giảng tháng 11/2017

02/11/2017

Lịch khai giảng tháng 11/2017

Chi tiết

Lịch khai giảng tháng 10/2017

04/10/2017

Lịch khai giảng tháng 10/2017

Chi tiết

Lịch khai giảng tháng 9/2017

01/09/2017

Lịch khai giảng tháng 9/2017

Chi tiết

Lịch khai giảng tháng 8/2017

02/08/2017

Trung tâm Anh ngữ PoPoDoo thông báo khai giảng các lớp học Tiếng anh trẻ em trong tháng 8/2017 với lịch cụ thể như sau:

Chi tiết