Tiếng anh tiểu học (Từ 6 - 10 tuổi)

Đến với lớp học Tiếng Anh Tiểu học các Bé sẽ được học đầy đủ các kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết thông qua nhiều hình thức học tập khác nhau: học qua bảng điện tử It Board, ngôn ngữ cơ thể, thẻ tranh từ...giúp Bé học tập, làm quen với Tiếng Anh một cách tự nhiên, thoải mái, yêu thích Tiếng Anh và đầy cảm hứng học Tiếng Anh.

Tùy theo trình độ, các Bé lớp Tiếng Anh Tiểu Học sẽ được xếp lớp phù hợp nhất với trình độ và độ tuổi bằng việc học thử và kiểm tra đầu vào. Trong quá trình học tập tại Trung tâm, chương trình Tiếng Anh Tiểu Học thường xuyên tổ chức các buổi kiểm tra chất lượng ở giữa và cuối mỗi khóa học để chuyển tiếp trình độ; nội dung học tập hàng ngày, kết quả đánh giá thành tích học tập trên lớp giáo viên sẽ đánh giá thông qua sổ liên lạc điện tử để phụ huynh theo dõi. Kết thúc khóa học 18-24 tháng Trung tâm sẽ tổ chức kiểm tra ôn tập, thi tuyển chứng chỉ Cambridge English: Starters, Movers và tổ chức trao bằng cho Bé

Trung tâm Anh ngữ PoPoDoo thông báo khai giảng các lớp học Tiếng anh trẻ em trong tháng 1/2018 với lịch cụ thể như sau:

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 1 /2018
 
Chi nhánh
Lớp học
Tuổi
Lịch học
Thời gian học
Khai giảng
Hoàng Ngân
Rainbow 27
7 - 9
T5 - CN
17h30 - 19h
Update
PSE 18
3 - 6
T5 – CN
T5: 19h30 - 21h
CN: 8h30 - 10h
Update
Đà Nẵng 1
Kid 20
3 - 5
T5 - T7
19h30 - 21h
Tháng 1
A23
7 - 9
T7 - CN
8h - 9h30
Tháng 1
Đà Nẵng 2
PSE
3 - 6
T3 - T5
19h30 - 21h
Tháng 1
PoPoDoo 
7 - 9
T7 - CN
15h45 - 17h15
Tháng 1
Đà Nẵng 3
Po 11
7 - 9
T7 - CN
  9h30- 11h
Tháng 1
Kid 14
3 - 6
T3 - T5
17h45 - 19h15
Tháng 1
Đà Nẵng 4
K14
3 - 6
T5 - T7

17h30 - 19h

Tháng 1
Sam 9
7 - 9
T7 - CN
 8h - 9h30
Tháng 1
Đống Đa
Vi 11
7 - 9 T5 - CN 17h45 - 19h15 Update
Sunshine 11
3 - 5 T4 – T7 18h00 - 19h30 Update
Mỹ Đình
PoPoDoo 23
3 - 5
T4 - T7
17h45 - 19h15
Tháng 1
PoPoDoo 24 6 - 7 T4 - T7 17h45 - 19h15 Tháng 1
PoPoDoo 25 8 - 10 T4 - T7 17h45 - 19h15 Tháng 1
Panda 44 8 - 10 T3 - T6 17h45 - 19h15 Tháng 1
Panda 43
6 - 7
T3 - T6
17h45 - 19h15
Tháng 1
Panda 42
3 - 5
T3 - T6
17h45 - 19h15
Tháng 1
Panda 45
3 - 5
T3 - T6
19h30 - 21h
Tháng 1
Panda 46 8 - 10 T3 - T6 19h30 - 21h Tháng 1
Linh Đàm
PSE 17
3 - 5
T3 - CN
19h30 - 21h
Update
PoPoDoo 24 6 - 9 T3 - CN 17h45 - 19h15 Update
Cầu Diễn
PSE 6
3 - 5
T4 - T7
17h45 - 19h15
Update
ViViDoo 6
6 - 9
T5 - CN
19h30 - 21h
Update
Hai Bà Trưng
Paris
4 - 6
T4 - T7
19h30 - 21h
Update
Rabbit
3 - 6 
T4 - T7
19h30 - 21h
Update
Mighty Brains  4 - 6 T7 - CN 9h - 10h30 Update
Định Công
Kid 9
3 - 5
T3 - T5
17h45 - 19h15
Tháng 1
PoPoDoo 5
7 - 9
T4 - T7
19h30 - 21h
Tháng 1
Tô Hiệu
PoPoDoo 3
6 - 8
T4 - T7
17h45 - 19h15
Update
Spring 3
3 - 5
T7 - CN
10h - 11h30
Update
PSE 3
3 - 5
T5 - CN
19h30 - 21h
Update
Thái Bình Apple 3 3 - 6 T3 - T6 17h30 - 19h Tháng 1
PoPoDoo 4 9 - 15 T4 - T7 17h30 - 19h Tháng 1
 
Thái Nguyên Vi 4 3 - 5 T4 - T6 19h30 - 21h Update
P 7 7 - 9 T5 - CN 17h30 - 19h Update
P 4 10 - 15 T6 - CN
T6: 17h30 - 19h
CN: 15h30 - 17h
Update
Sông Công Vi 3 3 - 5 T3 - T6 19h30 - 21h Update
P 5 7 - 9 T4 - T7
T4: 19h30 - 21h
T7: 8h - 9h30
Update
Vi 2 3 - 5 T5 - CN
T5: 19h30 - 21h
CN: 8h - 9h30
Update