Lịch khai giảng tháng 2/2017

24/02/2017

Trung tâm Anh ngữ PoPoDoo thông báo khai giảng các lớp học Tiếng anh trẻ em trong tháng 2/2017 với lịch cụ thể như sau:

Chi tiết

Lịch khai giảng tháng 1/2017

18/01/2017

Trung tâm Anh ngữ PoPoDoo thông báo khai giảng các lớp học Tiếng anh trẻ em trong tháng 1/2017 với lịch cụ thể như sau:

Chi tiết

Lịch khai giảng tháng 11/2016

25/11/2016

Trung tâm Anh ngữ PoPoDoo thông báo khai giảng các lớp học Tiếng anh trẻ em trong tháng 11/2016 với lịch cụ thể như sau:

Chi tiết

Lịch khai giảng tháng 10/2016

25/11/2016

Trung tâm Anh ngữ PoPoDoo thông báo khai giảng các lớp học Tiếng anh trẻ em trong tháng 10/2016 với lịch cụ thể như sau

Chi tiết

Lịch khai giảng tháng 9/2016

25/11/2016

Trung tâm Anh ngữ PoPoDoo thông báo khai giảng các lớp học Tiếng anh trẻ em trong tháng 9/2016 với lịch cụ thể như sau:

Chi tiết

Lịch khai giảng 8/2016

25/11/2016

Trung tâm Anh ngữ PoPoDoo thông báo khai giảng các lớp học Tiếng anh trẻ em trong tháng 8/2016 với lịch cụ thể như sau:

Chi tiết