Lịch khai giảng tháng 6/2017

Trung tâm Anh ngữ PoPoDoo thông báo khai giảng các lớp học Tiếng anh trẻ em trong tháng 6/2017 với lịch cụ thể như sau:

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 6/2017
 
Chi nhánh
Lớp học
Tuổi
Lịch học
Thời gian học
Khai giảng
Hoàng Ngân
Rainbow 24
6 - 8
T5 - CN
19h15 - 20h45
Update
Rainbow 25
6 - 8
T4 - T7
17h45 - 19h15
Tháng 6
PSE 17
3 - 5
T4 - T7
19h15 - 20h45
Tháng 6
PSE 16
3 - 5
T3 – T6
17h45 - 19h15
Update
Đà Nẵng 1
Kid 15
3 - 6
T6 - CN
T6: 17h45 - 19h15
CN: 15h45 - 17h15
Tháng 6
A21
10 - 13
T7 - CN
17h45 - 19h15
Tháng 6
Đà Nẵng 2
PSE
3 - 6
T6 - CN
T6: 17h45 - 19h15
CN: 15h45 - 17h15
Tháng 6
PoPoDoo
7 - 9
T7 - CN
8h - 9h30
Tháng 6
Đà Nẵng 3
PSE
3 - 6
T6 - CN
17h45 - 19h15
Tháng 6
PoPoDoo 8
7 - 9
T3 - T6
17h30 - 19h
Tháng 6
Đà Nẵng 4
Vi 7
3 - 6
T3 - CN
19h15 - 20h45
Tháng 6
Sam 5
7 - 9
T7 - CN
8h - 9h30
Update
Đống Đa
Aloha 9
7 - 10
T4 - T7
T4: 19h30 - 21h
T7: 15h45-17h15
Update
Sunshine 10
3 - 5
T4 – T7
17h45 - 19h15
Update
Mỹ Đình
PoPoDoo 16
8 - 12
T4 - T7
17h45 - 19h15
Tháng 6
Panda 32 3 - 5 T4 - T7 17h45 - 19h15 Tháng 6
Panda 32
3 - 5
T3 - T6
19h30 - 21h
Tháng 6
Panda 31
3 - 5
T3 - T6
17h45 - 19h15
Tháng 6
Panda 17
6 - 10
T3 - T6
17h45 - 19h15
Tháng 6
Linh Đàm
PoPoDoo N
6 - 9
T2 - T5
17h45 - 19h15
Tháng 6
PSE K
3 - 5
T2 - T5
19h30 - 21h
Tháng 6
Cầu Diễn
PSE 5
3 - 5
T3 - T6
19h30 - 21h
Update
ViViDoo 5
6 - 9
T7 - CN
09h - 10h30
Update
Hai Bà Trưng
ViViDoo
3 - 6
T3 - T6
19h30 - 21h
Tháng 6
Mango
3 - 5
T4 - T7
17h45 - 19h15
Tháng 6
Singapore
7 - 10
T5 - CN
17h45 - 19h15
Tháng 6
Định Công
Kid 6
3 - 5
T3 - T6
19h30 - 21h
Update
PoPoDoo 4
6 - 8
T4 - T7
19h30 - 21h
Update
Tô Hiệu
PoPoDoo 3
6 - 8
T4 - T7
17h45 - 19h15
Update
Spring 3
3 - 5
T7 - CN
10h - 11h30
Update
PSE 3
3 - 5
T5 - CN
19h30 - 21h
Update
Thái Bình PSE 1 3 - 6 T3 - T6 17h30 - 19h Tháng 6
PoPoDoo 1 7 - 8 T4 - T7 17h30 - 19h Tháng 6
PoPoDoo 2 9 - 15 T4 - T7 17h30 - 19h Tháng 6