Lịch khai giảng tháng 4/2017

Trung tâm Anh ngữ PoPoDoo thông báo khai giảng các lớp học Tiếng anh trẻ em trong tháng 4/2017 với lịch cụ thể như sau:

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 4/2017

 

Chi nhánh

Lớp học

Tuổi

Lịch học

Thời gian học

Khai giảng

Hoàng Ngân

Rainbow 24

6 - 8

T5 - CN

19h15 - 20h45

Tháng 4

PSE 16

3 - 5

T3 – T6

17h45 - 19h15

Tháng 4

Đà Nẵng 1

Kid 14

3 - 6

T3 - T7

17h45 - 19h15

Tháng 4

A21

10 - 13

T7 - CN

 17h45 - 19h15

Tháng 4

A20 

7 - 9

T6 - CN

T6: 17h45 - 19h15

CN: 15h45 - 17h15

Tháng 4

Đà Nẵng 2

Kid L

3 - 6

T4 - CN

17h45 - 19h15

Tháng 4

PoPoDoo S

7 - 9

T4 - CN

17h45 - 19h15

Tháng 4

PoPoDoo 

7 - 9

T7 - CN

8h - 9h30

Tháng 4

Đà Nẵng 3

Kid 7

3 - 6

T3 - T5

17h45 - 19h15

Tháng 4

PoPoDoo 7

7 - 9

T4 - T6

17h30 - 19h

Tháng 4

Đà Nẵng 4

Vi 4

3 - 6

T5 - CN

19h15 - 20h45

Tháng 4

Vi 5

3 - 6

T4 - T7

17h30 - 19h00

Tháng 4

Sam 3

3 - 6

T5 - CN

19h15 - 20h45

Tháng 4

Sam 4

7 - 9

T7 - CN

8h - 9h30

Tháng 4

Đống Đa

Aloha 9

7 - 10 T4 - T7

T4: 19h30 - 21h

T7: 15h45-17h15

Update

Sunshine 8

3 - 5 T4 – T7

T4: 18h- 19h30

T7: 17h45 - 19h15

Update

Mỹ Đình

PoPoDoo 16

6 - 9

T4 - T7

17h45 - 19h15

Tháng 4

Panda 32

3 - 5

T4 - T7

17h45 - 19h15

Tháng 4

Panda 31

3 - 5

T3 - T6

17h45 - 19h15

Tháng 4

Panda 17

10 - 15

T5 - CN

17h45 - 19h15

Tháng 4

Linh Đàm

PoPoDoo M

6 - 9

T2 - T5

17h45 - 19h15

Tháng 4

PSE H

3 - 5

T4 - CN

19h30 - 21h

Tháng 4

Cầu Diễn

PSE 5

3 - 5

T3 - T6

19h30 - 21h

Update

ViViDoo 5

6 - 9

 T7 - CN

09h - 10h30

Update

Hai Bà Trưng

Apple

4 - 6

T5 - CN

17h45 - 19h15

Tháng 4

Mango

3 - 5

T4 - T7

17h45 - 19h15

Tháng 4

NewYork

8 - 12

T3 - T6

17h45 - 19h15

Tháng 4

London

7 - 10

T5 - CN

17h45 - 19h15

Tháng 4

Superkids

3 - 5

T7 - CN

17h45 - 19h15

Tháng 4

Định Công

Kid 6

3 - 5

T3 - T6

19h30 - 21h

Tháng 4

PoPoDoo 4

6 - 8

 T4 - T7

19h30 - 21h

Tháng 4

Tô Hiệu

PoPoDoo 3

6 - 8

T4 - T7

17h45 - 19h15

Update

Spring 3

3 - 5

 T7 - CN

10h - 11h30

Update

PSE 3

3 - 5

 T5 - CN

19h30 - 21h

Update