Số báo danh, phòng thi, ca thi, địa điểm thi Vòng sơ loại

 Anh ngữ PoPoDoo  - BTC Spelling Bee Contest 2018 thông báo: SỐ BÁO DANH, PHÒNG THI, CA THI, ĐỊA ĐIỂM THI Vòng Sơ loại  như sau:

1. Các thông tin về Vòng Sơ loại: 

  •  Ngày thi: 12/08/2018
  •  Thời gian thi: 60 phút
  •  Hình thức thi: Thi viết

2. Danh sách: 

  • Hội đồng thi: 5 hội đồng thi.
  • Danh sách các thí sinh tương ứng với các hội đồng thi như sau:

Danh sách thí sinh hội đồng thi tại Hà Nội: 

Danh sách thí sinh hội đồng thi tại Hưng Yên: 

Danh sách thí sinh hội đồng thi tại Thái Nguyên: 

Danh sách thí sinh hội đồng thi tại Vĩnh Phúc: 

Danh sách thí sinh hội đồng thi tại Đà Nẵng: 

-- BTC SPELLING BEE CONTEST 2018--