Thông báo về kỳ thi nhận chứng chỉ Cambridge YLE đợt 2 năm 2018

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE: 

 

Bạn đang muốn chuẩn bị cho Con bạn tương lai tươi sáng với:

 • Kiến thức tiếng Anh tốt
 • Được hỗ trợ bởi bằng cấp ngôn ngữ được công nhận quốc tế 
 • Mở ra thế giới với nhiều triển vọng

Và tham gia luyện và thi Cambridge tại PoPoDoo đã là lựa chọn của 100%  phụ huynh để thực hiện ước mơ trên

Tại sao vậy? 

 •  Chứng chỉ tiếng Anh Cambrige là kỳ thi ngôn ngữ lớn nhất thế giới được thiết kế dựa trên tâm lý của trẻ
 •  Chứng chỉ Cambridge được cung cấp bởi hội đồng khảo thí trường Đại học Cambrige
 •  Là tiền đề cho các kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh ở các cấp độ cao hơn IELTS, TOEFL, TOEIC…

 Chứng chỉ tiếng Anh Cambrige mang đến cho Con bạn các kỹ năng tương lai: 

 • Sự tự tin để giao tiếp bằng tiếng Anh 
 • Khơi dậy hứng khởi
 • Tư duy phản biện 
 •  Hiểu tiếng Anh trực tuyến, trên TV và ở các tài liệu khác

 Chứng chỉ tiếng Anh Cambrige mở ra cho Con bạn các cơ hội mới: 

 •   Lợi thế vào các trường cấp 2, 3
 •   Các công ty quốc tế chấp nhận
 •   Là một cuộc thi có chất lượng cao và công bằng
 •   Chứng chỉ được công nhận trên toàn cầu
 •   Chứng chỉ có giá trị vĩnh viễn

 B.  THÔNG TIN VỀ KỲ THI NHẬN CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE YLE ĐỢT 2 NĂM 2018:

 •  Đối tượng tham dự: Học sinh từ 7- 12 tuổi
 •  Thời gian đăng ký: Trước ngày 2/10/2018
 •  Thời gian thi dự kiến: ngày 04/11/2018
 •  Hình thức thi: Nghe- Nói- Đọc- Viết (4 kỹ năng)
 •  Lệ phí dự thi: 850.000VNĐ
 •  Hình thức đăng ký: Phụ huynh đăng ký tại quầy lễ tân các trung tâm PoPoDoo & PoPoDoo Smart English.