TIN NHANH

Cuộc thi kể chuyện bằng Tiếng Anh PoPoDoo Reader’s Theater 2019

08/06/2019

Cuộc thi kể chuyện bằng Tiếng Anh PoPoDoo Reader’s Theater 2019

Chi tiết

Cùng PoPoDoo tự tin chinh phục kỳ thi Cambridge

01/06/2019

Cùng PoPoDoo tự tin chinh phục kỳ thi Cambridge

Chi tiết

Trại hè bán trú Anh ngữ kết hợp Nghệ thuật và Khoa học (Lập trình, Tư duy logic)

16/05/2019

Trại hè bán trú Anh ngữ kết hợp Nghệ thuật và Khoa học (Lập trình, Tư duy logic)

Chi tiết

PoPoDoo Thái Bình tham quan Detrang Farm

27/04/2019

PoPoDoo Thái Bình tham quan Detrang Farm

Chi tiết