Danh sách từ vựng bổ sung Vòng chung kết Spelling Bee Contest

BTC Spelling Bee Contest 2018 thông báo DANH SÁCH TỪ VỰNG BỔ SUNG VÒNG THI CHUNG KẾT SPELLING BEE CONTEST 2018 như sau:

1. Thời gian: Chủ nhật - Ngày 09/09/2018

2. Danh sách từ vựng bổ sung Vòng Chung Kết: Ngoài những từ trong danh sách ôn tập, các thí sinh ÔN THÊM CÁC TỪ VỰNG (THEO TỪNG LEVEL) để tham gia vào Vòng Chung kết theo link sau:

  • Level A: 

  • Level B: 

  • Level C: 

 

---BTC Spelling Bee Contest 2018--