Cơ cấu giải thưởng PoPoDoo's Got Talent 2017

BTC PoPoDoo's Got Talent thông báo : Ngoài những giải thưởng rất giá trị và ý nghĩa từ Anh ngữ PoPoDoo Viet Nam, năm nay PoPoDoo's Got Talent  sẽ có thêm rất nhiều những phần QUÀ TẶNG ĐẶC BIỆT GIÁ TRỊ từ các nhà tài trợ. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG chi tiết như sau:

I. 01 GIẢI ĐẶC BIỆT

1. Huy chương VÀNG

2. Tiền mặt trị giá 3.000.000 VNĐ

3. Học bổng 30 buổi học của PoPoDoo trị giá 5.000.000 VNĐ

4. Quà nhà tài trợ Lucky House: Học bổng toàn phần trị giá 10.398.000 VNĐ

5. Quà nhà tài trợ CR CLASS : Học bổng toàn phần khóa Beginner

6. Quà nhà tài trợ BB PLUS: Voucher trị giá 2.000.000 VNĐ

7. Quà nhà tài trợ Sao tuổi thơ: Voucher trị giá 1.500.000 VNĐ/3 tháng

8. Quà nhà tài trợ  Viet Louis: Phiếu sinh trắc vân tay miễn phí

9. Quà nhà tài trợ Doo Select : Quà tặng trị giá 300.000 VNĐ


II. 01 GIẢI TRIỂN VỌNG

1. Huy chương BẠC

2. Tiền mặt trị giá 1.000.000 VNĐ

3. Học bổng 30 buổi học của PoPoDoo trị giá 5.000.000 VNĐ

4. Quà nhà tài trợ Lucky House: Học bổng toàn phần trị giá 10.398.000 VNĐ

5. Quà nhà tài trợ CR CLASS : Học bổng toàn phần khóa Beginner

6. Quà nhà tài trợ BB PLUS: Voucher trị giá 1.000.000 VNĐ

7. Quà nhà tài trợ  Viet Louis: Phiếu sinh trắc vân tay miễn phí

8. Quà nhà tài trợ Doo Select : Quà tặng trị giá 300.000 VNĐ


III. 01 GIẢI NHẤT

1. Huy chương VÀNG

2. Tiền mặt trị giá 2.000.000 VNĐ

3. Học bổng 30 buổi học của PoPoDoo trị giá 5.000.000 VNĐ

4. Quà nhà tài trợ Lucky House: Học bổng toàn phần trị giá 10.398.000 VNĐ

5. Quà nhà tài trợ CR CLASS : Học bổng toàn phần khóa Beginner

6. Quà nhà tài trợ BB PLUS: Voucher trị giá 1.000.000 VNĐ

7. Quà nhà tài trợ Sao tuổi thơ: Voucher trị giá 1.000.000 VNĐ/2 tháng

8. Quà nhà tài trợ  Viet Louis: Phiếu sinh trắc vân tay miễn phí

9. Quà nhà tài trợ Doo Select : Quà tặng trị giá 300.000 VNĐ


IV. 01 GIẢI NHÌ

1. Huy chương BẠC

2. Tiền mặt trị giá 1.000.000 VNĐ

3. Học bổng 18 buổi học của PoPoDoo trị giá 3.000.000 VNĐ

4. Quà nhà tài trợ Lucky House: Học bổng toàn phần trị giá 10.398.000 VNĐ

5. Quà nhà tài trợ CR CLASS : Học bổng toàn phần khóa Beginner

6. Quà nhà tài trợ BB PLUS: Voucher trị giá 1.000.000 VNĐ

7. Quà nhà tài trợ Sao tuổi thơ: Voucher trị giá 1.000.000 VNĐ/2 tháng

8. Quà nhà tài trợ  Viet Louis: Phiếu sinh trắc vân tay miễn phí

9. Quà nhà tài trợ Doo Select : Quà tặng trị giá 300.000 VNĐ


V. 01 GIẢI BA

1. Huy chương ĐỒNG

2. Tiền mặt trị giá 1.000.000 VNĐ

3. Học bổng 10 buổi học của PoPoDoo trị giá 1.500.000 VNĐ

4. Quà nhà tài trợ Lucky House: Học bổng toàn phần trị giá 10.398.000 VNĐ

5. Quà nhà tài trợ CR CLASS : Học bổng toàn phần khóa Beginner

6. Quà nhà tài trợ BB PLUS: Voucher trị giá 1.000.000 VNĐ

7. Quà nhà tài trợ  Viet Louis: Phiếu sinh trắc vân tay miễn phí

8. Quà nhà tài trợ Doo Select : Quà tặng trị giá 300.000 VNĐ


VI. 10 GIẢI KHUYẾN KHÍCH

1. Huy chương ĐỒNG

2. Quà nhà tài trợ Lucky House: Học bổng toàn phần trị giá 10.398.000 VNĐ

3. Quà nhà tài trợ BB PLUS: Voucher trị giá 500.000 VNĐ

4. Quà nhà tài trợ  Viet Louis: Phiếu sinh trắc vân tay miễn phí

5. Quà nhà tài trợ Doo Select : Quà tặng trị giá 200.000 VNĐ

6. Quà nhà tài trợ CR CLASS : Voucher trị giá 250.000 VNĐ

BTC trân trọng cảm ơn sự đồng hành của các nhà tài trợ cùng PoPoDoo's Got Talent:

CHÚC CÁC BÉ BÌNH TĨNH, TỰ TIN VÀ TỎA SÁNG NHÉ!

 

- BTC POPODOO'S GOT TALENT 2017 -