Lịch khai giảng tháng (6/2016)

25/11/2016

Trung tâm Anh ngữ PoPoDoo thông báo khai giảng các lớp học Tiếng anh trẻ em trong tháng 6/2016 với lịch cụ thể như sau:

Chi tiết

Lịch khai giảng 2/2016

25/11/2016

Trung tâm Anh ngữ PoPoDoo thông báo khai giảng các lớp học Tiếng anh trẻ em trong tháng 2/2016 với lịch cụ thể như sau:

Chi tiết