Lịch khai giảng tháng 6/2017

01/06/2017

Trung tâm Anh ngữ PoPoDoo thông báo khai giảng các lớp học Tiếng anh trẻ em trong tháng 6/2017 với lịch cụ thể như sau:

Chi tiết

Lịch khai giảng tháng 5/2017

04/05/2017

Trung tâm Anh ngữ PoPoDoo thông báo khai giảng các lớp học Tiếng anh trẻ em trong tháng 5/2017 với lịch cụ thể như sau:

Chi tiết

Lịch khai giảng tháng 4/2017

04/04/2017

Trung tâm Anh ngữ PoPoDoo thông báo khai giảng các lớp học Tiếng anh trẻ em trong tháng 4/2017 với lịch cụ thể như sau:

Chi tiết

Lịch khai giảng tháng 3/2017

02/03/2017

Trung tâm Anh ngữ PoPoDoo thông báo khai giảng các lớp học Tiếng anh trẻ em trong tháng 3/2017 với lịch cụ thể như sau:

Chi tiết

Lịch khai giảng tháng 2/2017

24/02/2017

Trung tâm Anh ngữ PoPoDoo thông báo khai giảng các lớp học Tiếng anh trẻ em trong tháng 2/2017 với lịch cụ thể như sau:

Chi tiết

Lịch khai giảng tháng 1/2017

18/01/2017

Trung tâm Anh ngữ PoPoDoo thông báo khai giảng các lớp học Tiếng anh trẻ em trong tháng 1/2017 với lịch cụ thể như sau:

Chi tiết