Thể lệ các vòng thi Vòng chung kết

BTC Spelling bee Contest 2018 thông báo các thông tin về vòng thi chung kết như sau: 

1. Thời gian:   13h00Chủ nhật ngày 09/09/2018

2. Địa điểm: Trường Đại học Y Hà Nội (Địa chỉ: Số 1 Tôn Thất Tùng, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội).

3. Thể lệ các vòng thi Vòng chung kết: 

3.1. Hình thức thi: Thi đấu loại trên sân khấu, bao gồm 3 phần thi: 

 •  Khởi động
 •  Tăng tốc 
 •  Về đích 

3.1. Thể lệ các vòng thi:

VÒNG 1: KHỞI ĐỘNG

 • LEVEL A:
  •  Thí sinh tự bốc thăm gói câu hỏi của mình bằng cách nhìn lên màn hình lựa chọn con số
  •  Giám khảo đọc lần lượt 02 từ vựng trong gói câu hỏi của thí sinh .
  •  Thí sinh nghe sau đó đánh vần từ theo quy tắc đọc từ - đánh vần- đọc từ.
  • VD: APPLE – A_P_P_L_E - APPLE
  •  Thí sinh đánh vần đúng cả 2 từ vựng sẽ được quyền đi tiếp vào vòng đối mặt.
  •  Thí sinh đánh vần sai 1 trong 2 từ sẽ bị loại khỏi cuộc thi.

Lưu ý: Không có hình ảnh minh họa gợi ý cho các thí sinh level A

 • LEVEL B & LEVEL C:  THI THEO HÌNH THỨC “ RUNG CHUÔNG VÀNG”
  • Các thí sinh được phát bút và bảng, ngồi theo số báo danh
  • Giám khảo đọc lần lượt định nghĩa của từng từ, các thí sinh có 10 giây để suy nghĩ và viết đáp án
  • Sau 10 giây, thí sinh giơ bảng đáp án; giám khảo và giám thị kiểm tra đáp án của thí sinh, giám thị đánh dấu “ V” & “X” vào bảng đáp án của thí sinh. Thí sinh có đáp án sai sẽ bị loại.
  • Vòng thi kết thúc khi còn 10-18 thí sinh đối với level B8-12 thí sinh đối với level C.

Lưu ý: 

- Thí sinh có quyền ghi đáp án trong khi giám khảo đang đọc định nghĩa

- Thí sinh cố tình viết đáp án sau khi kết thúc 10s, thí sinh đó sẽ bị loại.

- Thí sinh có hành vi gian lận, chép bài hoặc sử dụng tài liệu sẽ bị loại.

- Trong trường hợp sau một lượt chơi, trên sân khấu còn lại dưới 10 thí sinh với Level B và dưới 8 thí sinh với level C, các thí sinh bị loại trong câu hỏi đó được quyền thi vòng phụ để đạt đủ số thí sinh cho mỗi cấp độ. Luật thi vòng phụ như vòng thi chính. 

VÒNG 2: ĐỐI MẶT

 • Thí sinh lọt vào vòng đối mặt sẽ được chia theo cặp do MC bốc thăm ngẫu nhiên, nếu số lượng lẻ thì 03 thí sinh cuối sẽ được ghép chung.
 • Từng cặp thí sinh được MC xướng tên, sẽ di chuyển ra vị trí trả lời câu hỏi.

SPELL CHECK:

- Mỗi cặp thí sinh sẽ được xem lần lượt 3 nhóm từ vựng (trên màn chiếu), trong đó  chỉ có 1 từ sai chính tả.

 • Level A - Spelling Mini Bee          : 3 từ vựng/ 1 nhóm từ.
 • Level B - Spelling Bee                  : 4 từ vựng/ 1 nhóm từ.
 • Level C - Spelling Bumble Bee    : 5 từ vựng/ 1 nhóm từ .

- Thí sinh phải thật nhanh phát hiện từ bị sai và bấm chuông để dành quyền chỉ ra từ sai và đánh vần lại cho đúng theo quy tắc. 

VD 1. CTA B.DOG C. FISH
Trình tự trả lời như sau:
 • Bước 1: Thí sinh bấm chuông giành quyền trả lời
 • Bước 2: Thí sinh chỉ ra đáp án, nói: “A is wrong”
 • Bước 3: Thí sinh đọc từ: “CAT
 • Bước 4: Thí sinh đánh vần từ: “C_A_T
 • Bước 5: Thí sinh đọc lại từ: “CAT
Cuối cùng, Giám khảo hỏi thí sinh có nêu định nghĩa được hay không
-  Sau mỗi một nhóm từ, hai thí sinh sẽ lần lượt hoán đổi vị trí bấm chuông.
-  Thí sinh có tối đa 15s để suy nghĩ cho mỗi nhóm từ. Quá 15s, nếu cả hai thí sinh đều không tìm ra đáp án sẽ chuyển tiếp sang nhóm từ tiếp theo. 
-  Sau khi bấm chuông, thí sinh phải đưa ra câu trả lời ngay lập tức, nếu thí sinh chưa thể đưa ra câu trả lời sau 5s, thí sinh còn lại có quyền bấm chuông giành quyền trả lời.
-  Thí sinh trả lời trước khi bấm chuông sẽ không được tính điểm.
-  Nếu thí sinh trả lời đúng: 
 • Thí sinh đạt 1 điểm với việc trả lời đầy đủ và chính xác theo quy tắc đọc từ - đánh vần - đọc từ.
 • Thí sinh được thưởng thêm 1 điểm nếu thí sinh có thể đưa định nghĩa của từ vựng đó bằng tiếng Anh. Định nghĩa này không bắt buộc phải giống với định nghĩa trong bộ tài liệu, thí sinh có thể diễn tả theo ý hiểu của mình và khiến BGK hiểu được định nghĩa của từ đó. Thời gian suy nghĩ và đọc định nghĩa tối đa 15s.

- Thí sinh trả lời sai hoặc thiếu hoặc không đúng theo quy tắc đánh vần (ví dụ: trước hoặc sau khi đánh vần quên không đọc từ, chọn đáp án đúng nhưng đánh vần sai), thí sinh còn lại có quyền bấm chuông để trả lời và nhận điểm: 

 • Thí sinh đạt 1 điểm với việc trả lời đầy đủ và chính xác theo quy tắc đọc từ - đánh vần - đọc từ.
 • Thí sinh được thưởng thêm 1 điểm nếu thí sinh có thể đưa định nghĩa của từ vựng đó bằng tiếng Anh. Định nghĩa này không bắt buộc phải giống với định nghĩa trong bộ tài liệu, thí sinh có thể diễn tả theo ý hiểu của mình và khiến BGK hiểu được định nghĩa của từ đó. Thời gian suy nghĩ và đọc định nghĩa tối đa 15s.

- Chỉ thí sinh đánh vần đúng mới có quyền lựa chọn đưa ra định nghĩa hay không. 

- Nếu cả hai thí sinh trả lời sai, giám khảo chuyển sang nhóm từ vựng tiếp theo.   

Cách thức đưa kết quả:

 •  Thí sinh nào đạt 3 điểm trước thí sinh đó sẽ được quyền đi vào vòng trong, thí sinh còn lại phải dừng phần thi.
 •  Sau 3 nhóm từ vựng, thí sinh đạt điểm cao hơn được vào vòng tiếp theo
 •  Sau 3 nhóm từ vựng, cả hai thí sinh đều bị loại nếu không trả lời được.
 •  Sau 3 nhóm từ vựng, hai thí sinh đạt điểm bằng nhau 1-1, 2-2,… các thí sinh có cơ hội thi gói câu hỏi phụ gồm tối đa 2 từ. Thí sinh dành được điểm trước sẽ vào vòng trong. Nếu cả hai thí sinh không trả lời được cả 2 từ thì đều bị loại.
 •  Với mỗi từ BGK đọc, các thí sinh chỉ được trả lời duy nhất 1 lần, không được quyền trả lời lại

VÒNG 3: VỀ ĐÍCH

 • Thí sinh bốc thăm số thứ tự thi vòng về đích.
 • Thí sinh được giám khảo xướng tên, sẽ di chuyển ra vị trí trả lời câu hỏi.
 • Thí sinh lựa chọn gói câu hỏi. Trong đó, mỗi gói câu hỏi chứa 40/ 35/30 từ vựng (tương đương với level A, B, C). Thí sinh nghe giám khảo đọc từng từ và đánh vần trong vòng 90 giây. 
 • Ở phần thi này chú trọng tốc độ và sự chính xác nên thí sinh trả lời theo trình tự đánh vần - đọc từ như sau:
 • Bước 1: Thí sinh nghe giám khảo đọc từ
 • Bước 2: Thí sinh đánh vần từ vựng
 • Bước 3: Thí sinh đọc lại từ vựng

Ví dụ: Sau khi giám khảo đọc từ “CAT”, thí sinh liền đánh vần “C_A_T” và đọc lại “CAT”.

 • Thí sinh sẽ bị loại khỏi cuộc thi nếu bỏ qua 3 lần liên tiếp. Thí sinh hô “SKIP” hoặc “NEXT” để bỏ qua.
 • Giám khảo sẽ đọc từ liên tục cho đến khi thí sinh đánh vần đúng hoặc thí sinh hô “SKIP/ NEXT”.
 • Thí sinh đánh vần được nhiều từ nhất sẽ chiến thắng. 

Chú ý: 
 Trường hợp không thí sinh nào qua được vòng Về đích hoặc thí sinh có số điểm bằng nhau, giám khảo sẽ chọn gói câu hỏi phụ, thi theo hình thức bấm chuông nhanh: Giám khảo đọc định nghĩa, thí sinh bấm chuông trả lời, thí sinh có quyền trả lời trong khi giám khảo đọc định nghĩa. Thí sinh có 02 điểm trước là người thắng cuộc.

---BTC Spelling Bee Contest 2018--